Klachten

Ondanks dat wij streven naar optimale kwaliteit van zorg, kan het gebeuren dat er situaties zijn waar u ontevreden over bent of waar u ons op wil attenderen.

Bij voorkeur bespreekt u uw klacht persoonlijk met de betrokken zorgverlener. Wij staan altijd open voor een gesprek hierover.

Als u liever schriftelijk uw klacht kenbaar maakt, kunt u hiervoor een formulier invullen. Dit kunt u vragen bij de assistente aan de balie. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de oranje ideeënbus tegenover de balie. De klacht wordt in behandeling genomen door de interne klachtenfunctionaris. Hij/zij zal contact met u opnemen. Het onderzoek kan enige tijd in beslag nemen, het streven is om binnen 3 weken te reageren.

Alle huisartsen van Huisartsenpraktijk Bredasingel zijn aangesloten bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland.

 

Oranje Ideeënbus

Behalve voor klachten, staan wij ook open voor complimenten, suggesties of goede ideeën. U kunt ze deponeren in onze oranje ideeënbus tegenover de balie.

 

Klachtenformulier