Praktijkinformatie

Welkom bij Huisartsenpraktijk Bredasingel. Onze praktijk is gevestigd in de wijk De Laar-West te Arnhem en heeft het NHG keurmerk ontvangen. Wij zijn een opleidingspraktijk voor artsen en doktersassistentes.

Onze praktijk biedt diverse online diensten aan te bieden, waaronder het bestellen van herhaalmedicatie, het maken van afspraken, inzien van uitslagen en patiëntendossier en de mogelijkheid van een E-consult.

Wilt u inzage in uw dossier, uitslagen bekijken of gebruik maken van de mogelijkheid tot een E-consult, dan dient u zich te registreren bij Mijngezondheid.net. Dit patiëntenportaal vraagt om een registratie met digi-D en zorgt voor een beveiligde omgeving van uw medische gegevens.