Spreekuur

De huisarts kan 1 vraag per consult behandelen. Een consult duurt 10 minuten. Heeft u meerdere klachten of vragen? Plan dan 20 minuten in, een dubbel consult. De huisarts heeft dan tijd voor uw 2e vraag. Bij meer dan 2 vragen zult u een nieuwe afspraak moeten maken.

Voor het maken van een telefonische afspraak kunt u op werkdagen bellen tussen 8.00 en 10.30 uur. 
Na 10.30 worden er telefonisch geen afspraken meer gepland, u wordt dan gevraagd de volgende ochtend terug te bellen of u kunt via onze website een afspraak maken.

Om u snel en efficiënt te kunnen helpen, vraagt de assistente u eerst om uw geboortedatum en naam.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is opgeleid om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Een standaard consult duurt 10 minuten.

Afspraak afzeggen

Lukt het u niet om op tijd op uw afspraak te komen of moet u de afspraak verzetten, dan vragen wij u dit tijdig aan ons door te geven. Meld u zich niet af voor de gemaakt afspraak dan mogen wij de kosten voor deze afspraak bij u in rekening brengen.

Assistentenspreekuur

U kunt een afspraak maken voor:

  • meten van bloeddruk 
  • aanstippen van wratten
  • verbinden van wonden
  • zwachtelen en tapen
  • uitspuiten van oren
  • hechtingen verwijderen
  • urine onderzoek
  • suiker en Hb- controle
  • uitstrijkje in het kader van bevolkingsonderzoek