Uw dossier

U kunt uw medische gegevens inzien via MijnGezondheid.net

Via MijnGezondheid.net is het mogelijk om online inzage in uw medisch dossier te verkrijgen. Als aanvulling op het patiëntenportaal MijnGezondheid.net kunt u gebruik maken van de app MedGemak.

Het is mogelijk om inzicht te verkrijgen in onderstaande punten:

– Laboratoriumuitslagen (overzicht van metingen die uw zorgverlener met u heeft gedeeld)

– Lichamelijk onderzoek (de diagnostische waarden: bloeddruk, lengte en gewicht)

– Toegangslogboek (overzicht van wie er inzage heeft in uw medisch dossier)

– Verslaglegging (per onderwerp de voorlopige conclusie en gemaakte afspraken (E&P regels)

– Overgevoeligheden en bijzonderheden

– Mijn documenten (in- en uitgaande correspondentie, bijvoorbeeld verwijsbrieven)

– Actueel medicatieoverzicht

Inloggen MijnGezondheid.net Meer informatie en aanmelden

Hier regelt u de inzage van uw dossier op de huisartsenpost.

Het kan voor de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost van belang zijn om inzage te hebben in uw medisch dossier. De toestemming voor inzage verloopt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP kunt u ook inzien wie er, buiten de huisartsenpraktijk, inzage heeft gehad in uw dossier. 

Landelijk Schakelpunt (LSP)